Oncologisch voetzorgverlener

Een Oncologisch Voetzorgverlener, hierna te noemen: OVV, verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een OVV is speciaal opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (mits de situatie dat toelaat) en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam.

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de patiënt ondersteund. De voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het oncologisch behandelteam. Voordat een patiënt behandeld wordt voor kanker, is het raadzaam de voeten preventief te controleren op huid- en voetproblemen, zoals wondjes, schimmelinfecties of nagelaandoeningen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling.

Tijdens de behandeling van kanker, zoals chemotherapie en doelgerichte therapie, kunnen veel vervelende bijwerkingen ontstaan aan de nagels en huid van de voeten. Ook kan de weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn. Dit is van belang, omdat er dan geen voetzorg verleent mag worden. Voordat

Een vervelende bijwerking van chemotherapie is het hand-voetsyndroom. Klachten kunnen zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, schilferende/vervellende huid of zwelling aan beide voeten. Als een OVV dat constateert, dan zal deze de behandelend specialist hiervan op de hoogte brengen.

Een OVV-behandelig kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gescheurde nagels.

Voor het vinden van een OVV bij jou in de buurt: https://www.verwijsgidskanker.nl/